سیم‌کارت اعتباری فیروزه ای

سیم‌کارت اعتباری
فیروزه ای

۲۰گیگابایت ۳۰روزه + ۲۴گیگابایت ۶ماهه (هرماه ۴گیگابایت ۷روزه)

بسته خوش‌آمد

۵۵۰,۰۰۰ ریال

قیمت سیم‌کارت

40000 ریال + (50000 ریال)

شارژ اولیه + (از این جیب به اون جیب)


کد امنیتی را وارد کنید