در حال حاضر ارائه این سرویس امکان پذیر نمی باشد
1
انتخاب بسته
2
نحوه پرداخت
3
اتمام خرید بسته

قوانین پیش از خرید و فعالسازی بسته

انواع بسته

بازه زمانی

محدوده قیمت موردنظر (ريال)

100000 0

انواع بسته

انتخاب بسته اینترنت

انتخاب بسته مکالمه

انتخاب بسته پیامک

شماره موبایل را بدرستی وارد کنید.
شماره پیگیری خرید را وارد کنید.
کد امنیتی را وارد کنید
 • گام اول، انتخاب نوع بسته

  در گام اول از میان گروه های مختلف بسته (شامل مکالمه، اینترنت و ...) گروه مد نظر را انتخاب می کنید. سپس در آن گروه از قسمت "انواع بسته" نوع بسته مدنظر خود را انتخاب می کنید. (مثلا در گروه اینترنت انواع بسته ها شامل آلفا بلند مدت، آلفا کوتاه مدت، بسته های رومینگ و...می باشند.)

 • گام دوم، انتخاب بازه زمانی، قیمتی و بسته مورد نظر

  در گام دوم از میان بسته های نمایش داده بسته مورد نظر خود را با زدن دکمه سبزرنگ خرید انتخاب کنید. شما می توانید بازه زمانی و بازه قیمتی مد نظر خود را نیز مشخص کنید.

 • گام سوم، وارد کردن شماره تلفن همراه

  در گام سوم، شماره تلفن خود را وارد کنید

 • گام چهارم، انتخاب شیوه پرداخت

  در گام چهارم، با انتخاب شیوه پرداخت از روی قبض یا از طریق درگاه بانکی مبلغ مورد نظر را پرداخت و پس از آن بسته فعال خواهد شد.

تصویر مرحله اول راهنما
تصویر مرحله دوم راهنما
تصویر مرحله سوم راهنما
تصویر مرحله چهارم راهنما