با ایجاد حساب کاربری خود علاوه بر استفاده از مزایای عضویت در سایت، درقرعه‌کشی‌های دوره‌ای فروشگاه نیز شرکت کنید
1
انتخاب بسته
2
نحوه پرداخت
3
اتمام خرید بسته

بازه زمانی

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۶۰ مگابايت (مختص سیم کارت های اعتباری)
16,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱۵۰ مگابايت (مختص سیم کارت های اعتباری)
27,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲۵۰ مگابايت
36,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۵۰۰ مگابايت
49,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۰/۷۵ گیگابایت
59,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت
64,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲ گيگابايت
84,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت
99,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲۰۰ مگابايت
44,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳۰۰ مگابايت
55,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۰/۵ گیگابایت
70,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۰/۷۵ گیگابایت
83,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱/۵ گيگابايت
109,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲/۵ گيگابايت
130,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت
140,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۴ گيگابايت
160,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۶ گيگابايت
195,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گیگابایت ( مختص مشترکین جدید )
104,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۳ گیگابایت ( مختص مشترکین جدید )
124,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گیگابایت ( مختص مشترکین جدید )
154,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گیگابایت ( مختص مشترکین جدید )
184,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت ( مختص مشترکین جدید )
219,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گیگابایت ( مختص مشترکین جدید )
274,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت+ ۱۰۰ مگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
104,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت+ ۲۰۰ مگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
139,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت+ ۴۰۰ مگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
184,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گيگابايت+ ۵۰۰ مگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
204,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت+ ۷۰۰ مگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
244,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت+ ۱ گیگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
294,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت+ ۱،۵ گیگابایت هدیه صبحانت(۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
369,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۹ گيگابايت
340,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۱۲ گيگابايت
400,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۱۸ گيگابايت
540,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت
320,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت
350,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت
440,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت
640,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت
790,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۲۰ روزه ۱۰ گيگابايت
420,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۲۰ روزه ۱۵ گيگابايت
540,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۲۰ روزه ۲۵ گيگابايت
780,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۲۰ گیگابایت
590,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت
990,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت
1,190,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت
890,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت
1,120,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت
1,590,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ شبانت ۱ روزه ۱ گیگابایت ۲ تا ۷ صبح
9,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ شبانت ۷ روزه ۶ گیگابایت ۲ تا ۷ صبح
29,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ صبحانت ۷ روزه ۳ گيگ ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
40,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ صبحانت ۷ روزه ۵ گيگ ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
50,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ شبانت ۳۰ روزه ۱۲ گیگابایت ۲ تا ۷ صبح
59,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ صبحانت ۳۰ روزه ۸ گیگابایت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
80,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ صبحانت ۳۰ روزه ۱۲ گیگابایت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
100,000 ريال
شماره موبایل را بدرستی وارد کنید.
شماره پیگیری خرید را وارد کنید.
تصویر مرحله اول راهنما
تصویر مرحله دوم راهنما
تصویر مرحله سوم راهنما
تصویر مرحله چهارم راهنما