با ایجاد حساب کاربری خود علاوه بر استفاده از مزایای عضویت در سایت، درقرعه کشی ماهانه فروشگاه نیز شرکت کنید
1
2
3
انتخاب بسته
نحوه پرداخت
اتمام خرید بسته

بازه زمانی

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۶۰ مگابايت + ۱۲۰ مگابايت هديه شبانه (مختص سیم کارت های اعتباری)
16,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱۵۰ مگابايت + ۳۰۰ مگابايت هديه شبانه (مختص سیم کارت های اعتباری)
27,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲۵۰ مگابايت + ۵۰۰ مگابايت هديه شبانه
36,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه
49,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۷۵۰ مگابايت + ۱.۵ گيگا بايت هديه شبانه
59,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه
64,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه
84,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه
99,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲۰۰ مگابايت + ۴۰۰ مگابايت هديه شبانه
44,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۶۰۰ مگابايت هديه شبانه
55,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه
70,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۷۵۰ مگابايت + ۱.۵ گيگابايت هديه شبانه
83,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱.۵ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه
109,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲.۵ گيگابايت + ۵ گيگابايت هديه شبانه
130,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه
140,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۴ گيگابايت + ۸ گيگابايت هديه شبانه
160,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۶ گيگابايت + ۱۲ گيگابايت هديه شبانه
195,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه
79,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه
104,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۲ گیگابایت wifi
139,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه
164,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۸ گيگابايت هديه شبانه
184,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گيگابايت + ۱۰ گيگابايت هديه شبانه
204,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۱۴ گيگابايت هديه شبانه
244,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت + ۲۰ گيگابايت هديه شبانه
294,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت + ۳۰ گيگابايت هديه شبانه
369,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت هدیه شبانه (مختص مشترکین جدید)
104,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۳ گیگابایت + ۶ گیگابایت هدیه شبانه (مختص مشترکین جدید)
124,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گیگابایت + ۱۰ گیگابایت هدیه شبانه (مختص مشترکین جدید)
154,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گیگابایت + ۱۴ گیگابایت هدیه شبانه (مختص مشترکین جدید)
184,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت + ۲۰ گیگابایت هدیه شبانه (مختص مشترکین جدید)
219,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گیگابایت + ۳۰ گیگابایت هدیه شبانه (مختص مشترکین جدید)
274,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت
320,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت
350,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت
440,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت
640,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت
790,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۲۰ گیگابایت
590,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت
990,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت
1,190,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت
890,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت
1,120,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت
1,590,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ شبانت ۱ روزه ۱ گیگابایت ۲ تا ۷ صبح
9,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ شبانت ۷ روزه ۶ گیگابایت ۲ تا ۷ صبح
29,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ صبحانت ۷ روزه ۳ گيگ ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
40,000 ريال
بسته اينترنت آلفا+ صبحانت ۷ روزه ۵ گيگ ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
50,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ شبانت ۳۰ روزه ۱۲ گیگابایت ۲ تا ۷ صبح
59,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ صبحانت ۳۰ روزه ۸ گیگابایت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
80,000 ريال
بسته اینترنت آلفا+ صبحانت ۳۰ روزه ۱۲ گیگابایت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر
100,000 ريال
شماره موبایل را بدرستی وارد کنید.
شماره پیگیری خرید را وارد کنید.
تصویر مرحله اول راهنما
تصویر مرحله دوم راهنما
تصویر مرحله سوم راهنما
تصویر مرحله چهارم راهنما