سیم‌کارت اعتباری
سیم‌کارت ویژه
سیم‌کارت ویژه جوانان

سیم‌کارت ویژه
جوانان

۱۰ گیگ + ۸۰۰ مگ

حجم اینترنت اولیه

۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت سیم‌کارت


سیم کارت جوانان به افراد با سن 18 تا 25 سال تعلق میگیرد که در حال حاضر سیم کارت دائمی همره اول ندارند. هر فرد تنها یک بار می تواند از این طرح استفاده کند و در صورت خرید بیشتر امکان فعال سازی وجود نخواهد داشت.