سیم‌کارت اعتباری
سیم‌کارت ویژه
سیم‌کارت ویژه جوانان

سیم‌کارت ویژه
جوانان

۱۰ گیگ + ۸۰۰ مگ

حجم اینترنت اولیه

۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت سیم‌کارت


سیم کارت جوانان به افراد بین ۱۸ تا ۲۵ سال تعلق میگیرد که در حال حاضر سیمکارت دائمی همراه اول ندارند. همچنین هر فرد تنها یک بار می تواند از این طرح استفاده کند.