باندل های پیشنهادی ما برای شما

بسته روتر نسل چهارم
بسته روتر نسل چهارم
 • پکیج همراه
 • روتر نسل چهارم همراه اول
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 20 گیگابایت
rating stars
3,700,000 ريال
بسته دانگل نسل سوم
بسته دانگل نسل سوم
 • پکیج همراه
 • دانگل نسل سوم همراه اول
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو سه ماهه / 5 گیگابایت
rating stars
590,000 ريال
بسته روتر نسل سوم
بسته روتر نسل سوم
 • پکیج همراه
 • روتر نسل سوم همراه اول
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 20 گیگابایت
rating stars
1,900,000 ريال
بسته مای فای نسل سوم
بسته مای فای نسل سوم
 • پکیج همراه
 • مای فای نسل سوم همراه اول
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 10 گیگابایت
rating stars
1,280,000 ريال
بسته مای فای نسل چهارم
بسته مای فای نسل چهارم
 • پکیج همراه
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 10 گیگابایت
 • مای فای نسل چهارم همراه اول
rating stars
3,510,000 ريال
مودم 4G مای فای تندا (Tenda 180)
مودم 4G مای فای تندا (Tenda 180)
 • پکیج همراه
 • مودم Tenda 180
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 10 گیگابایت
rating stars
2,300,000 ريال
بسته دانگل نسل چهارم
بسته دانگل نسل چهارم
 • پکیج همراه
 • دانگل نسل چهارم همراه اول
rating stars
1,656,000 ريال
 مودم تی پی لینک TL-MR 6400
مودم تی پی لینک TL-MR 6400
 • پکیج همراه
 • مودم تی پی لینک TL-MR 6400
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 20 گیگابایت
rating stars
6,800,000 ريال
مودم 4G LTE هواوی B612
مودم 4G LTE هواوی B612
 • پکیج همراه
 • مودم ۴G LTE هواوی B612
 • سیم کارت دیتا همراه اول (USIM)
 • نوترینو شش ماهه / 20 گیگابایت
rating stars
به زودی
مودم روتر Utel-L443 4G
مودم روتر Utel-L443 4G
 • پکیج همراه
 • مودم روتر Utel-L443 4G
rating stars
به زودی