باندل های پیشنهادی ما برای شما

بسته گوشی شیاومی Mi4 با اینترنت هدیه
بسته گوشی شیاومی Mi4 با اینترنت هدیه
 • پکیج همراه
 • گوشی شیاومی Mi4
 • بن کارت فعالسازی سیم کارت
 • کارت اینترنت هدیه / 20 گیگا بایت
rating stars
3,400,000 ريال
بسته گوشی شیاومی Mi4i با اینترنت هدیه
بسته گوشی شیاومی Mi4i با اینترنت هدیه
 • پکیج همراه
 • گوشی شیائومی Mi4i
 • بن کارت فعالسازی سیم کارت
 • کارت اینترنت هدیه / 10 گیگا بایت
rating stars
3,900,000 ريال
بسته گوشی شیاومی Redmi 2 با اینترنت هدیه
بسته گوشی شیاومی Redmi 2 با اینترنت هدیه
 • پکیج همراه
 • گوشی شیاومی Redmi 2
 • بن کارت فعالسازی سیم کارت
 • کارت اینترنت هدیه / 10 گیگا بایت
rating stars
3,200,000 ريال
 گوشی شیاومی Redmi Note2 با اینترنت هدیه
گوشی شیاومی Redmi Note2 با اینترنت هدیه
 • پکیج همراه
 • گوشی شیاومی Redmi Note2
 • بن کارت فعالسازی سیم کارت
 • کارت اینترنت هدیه / 20 گیگا بایت
rating stars
4,300,000 ريال